.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

13.11.07

Vinkling skole - Oslo og Akershus

Konferansen Vinkling skole blei holdt 16. oktober på Elvebakken videregående skole i Oslo i regi av Norsk Bibliotekforenings avdeling Oslo Akershus og Avdeling skole. Konferansen hadde et spennende program med sentrale foredragsholdere som NBFs leder Anne Hustad, Deichmanns sjef Liv Sæteren og Lena Jensen, skolebibliotekenes iherdige forkjemper på Stortinget. I tillegg til dette var det innslag om prosjekter og utviklingsarbeid ved forskjellige skolebibliotek og om SkolebibliotekLøftet ved Astrid Flagstad.

En slik konferanse er utvilsomt en storbegivenhet i skolebibliotekmiljøet og jeg ventet på oppslag om den på NBFs eller BibliotekLøftets nettsider, men fant ikke noe før jeg tilfeldigvis kom over et godt gjemt men grundig referat på Avdeling skoles nettsider. Sjøl merket jeg meg at Trine Heilmann fra fylkesmannen i Østfold sa at det finnes mange muligheter for å søke midler til skolebibliotekutvikling i eksisterende programmer innenfor utdanningssektoren som fylkesmennene råder over. Dette håper jeg at mange merket seg!

Jeg forstår også fra folk som var der at det var mye å diskutere på bakgrunn av innledningen som blei holdt, så jeg venter spent på oppfølging.

5.11.07

Biblioteket spydspiss ved Mørkved skole

Biblioteket er en spydspiss i Brumunddal på skolebibliotek og - ikke minst - en spydspiss også i nasjonal skolebiblioteksatsing, skriver Ringsaker blad om det nye biblioteket ved Mørkved skole.

Biblioteket har skolens fineste rom med bøker og gode sitteplasser, egne arbeidsrom og datarom i nærheten. Like viktig er den pedagogiske satsingen på biblioteket som et sted for læring for alle elever. Derfor skal det være betjent hele skoletiden og en bibliotekpedagog er tilsatt.

Dugnadsånd og ambisjoner
Det nye biblioteket er blitt til gjennom et krafttak basert på dugnader blant lærere, elever og foreldre med faglig støtte fra Brummundal bibliotek. Dermed har man utvilsom greidd å skape et eierforhold til og stolthet over biblioteket fra mange hold – helt opp til toppnivået i kommunen. Det kom klart fram på åpningsdagen med blant andre nytilsatt utviklingssjef i Ringsaker kommune tilstede.

Og skolens ambisjoner er klare: Ved å ha utviklet dette bibliotekkonseptet på Mørkved vil elevene være med å bidra til erfaringer for hvordan norsk satsing på skolebibliotek skal være i framtiden, sa rektor Arnstein Nærlie under åpningen. Derfor vil vi tro at skolen vil være glade for henvendelser om hvordan de har fått denne satsningen til.

2.11.07

Bibliotekarmetoder i journalistikken

Dette var temaet for et medlemsmøte i NOLUG (Norsk online brukergruppe) nylig. Researcher i Aftenposten, Alf Andre Magnussen, viste hvordan søking på nett, i registre og arkiver var viktige metoder i journalistikken og brukte vannverkssaken på Nedre Romerike som eksempel. Sammen med journalistene Siri Gedde Dahl og Anne Hafstad fikk han SKUP-prisen i 2006 for dette arbeidet. Dette var for øvrig andre gang han fikk denne prisen.

Vi blei tatt med på en spennende ferd fra det første anonyme tipset kom og videre gjennom en lang og møysommelig prosess for å avdekke og dokumentere hva som virkelig hadde skjedd. Både muntlige og skriftlige kilder blei brukt for å innhente opplysninger av Magnussen og de to journalistene. Bit for bit blei opplysninger fra forskjellige typer registre, arkiver og databaser – som Folkeregistret, Brønnysundregistrene, Motorvognregistret, likningsdata - samlet og bearbeidet videre, ofte med så enkle redskaper som tabellene i Word eller regnearket i Excel. Kildene måtte hele tiden vurderes opp mot lovverk og faglige og etiske normer før nye funn kunne presenteres i avisen.

Sett fra skolebiblioteks side var dette en nyttig gjennomgang av kilder og metoder som vi også bruker når vi veileder elevene med å lete etter informasjon, vurdere kildene og bruke dem videre i sine oppgaver. Informasjonskompetanse i praksis med andre ord!


Hva er NOLUG?

NOLUG er interessegruppe for brukere av online informasjonsbaser og arbeider for erfaringsutveksling mellom medlemmene, tar initiativ til kurs og møter og – ikke minst - holder interessante medlemsmøter 2-3 ganger i halvåret. Av temaer som blir tatt opp er nettverk, presentasjon av databaser, CD-ROM, verter etc.

Møtene holdes i Oslo, men innleggene legges ut på nettsidene deres og vil være nyttig for alle som ønsker å følge med på disse områdene og i høyeste grad aktuelle også for skolebibliotekarer. Det var av mine kollegaer i de videregående skolene i Akershus som gjorde meg oppmerksom på denne fine etterutdanningsressursen, som også er billig - det koster bare kr 100 å melde seg inn.