.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

5.11.07

Biblioteket spydspiss ved Mørkved skole

Biblioteket er en spydspiss i Brumunddal på skolebibliotek og - ikke minst - en spydspiss også i nasjonal skolebiblioteksatsing, skriver Ringsaker blad om det nye biblioteket ved Mørkved skole.

Biblioteket har skolens fineste rom med bøker og gode sitteplasser, egne arbeidsrom og datarom i nærheten. Like viktig er den pedagogiske satsingen på biblioteket som et sted for læring for alle elever. Derfor skal det være betjent hele skoletiden og en bibliotekpedagog er tilsatt.

Dugnadsånd og ambisjoner
Det nye biblioteket er blitt til gjennom et krafttak basert på dugnader blant lærere, elever og foreldre med faglig støtte fra Brummundal bibliotek. Dermed har man utvilsom greidd å skape et eierforhold til og stolthet over biblioteket fra mange hold – helt opp til toppnivået i kommunen. Det kom klart fram på åpningsdagen med blant andre nytilsatt utviklingssjef i Ringsaker kommune tilstede.

Og skolens ambisjoner er klare: Ved å ha utviklet dette bibliotekkonseptet på Mørkved vil elevene være med å bidra til erfaringer for hvordan norsk satsing på skolebibliotek skal være i framtiden, sa rektor Arnstein Nærlie under åpningen. Derfor vil vi tro at skolen vil være glade for henvendelser om hvordan de har fått denne satsningen til.

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home