.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

17.10.05

Internasjonal dag for skolebiblioteket 24.10.2005Visste du at der hvert år arrangeres en internasjonal dag for skolebibliotek?
Denne finner sted den fjerde mandag i oktober - i år blir det altså mandag den 24.10 - som jo også er F.N.-dagen.
Temaet i år er : "Discover the Adventure"

På foreningen IASL sine nettsider kan du lese mer om dagen og her finner du også mange forslag til aktiviteter som du kan sette igang i ditt egen bibliotek. Du har en uke til å få planleggingen på plass! Flere ressurser, logo og bilder finner du her.

Dagen har vært feiret siden 1999 og du får informasjon om hva som var temaet det tidligere år.

La oss høre om hvordan DU feiret den internasjonale skolebibliotekets dag i år!

Niels

Ny blogg fra ENSIL

Vi ønsker velkommen en ny blogg om europeisk skolebiblioteksamarbeid fra ENSIL - European Network for School Libraries and Information Literacy.
Gruppe ble dannet i 1998 i Amsterdam og har sist møtes på IFLA-konferensen i OSLO.
Her ble det besluttet å utarbeide en deklarasjon omkring informasjonskompetanse og å opprette en blogg. Den er nå på lufta!

Vi var begge på ENSIL-møtet i Oslo. Se omtale i bloggen. Nettverket er ikke kun basert på fysiske møter men også på eletronisk kommunikasjon. Det er flere norske medlemmer. Er du interessert? - mer informasjon på nettsiden

Maren & Niels

10.10.05

Skolebiblioteket – morgendagens læringssenter

Det har vært stille på bloggen en stund fordi Niels og jeg har vært opptatt med Biblioteksentralens kurs i informasjonskompetanse og skolebibliotekutvikling for bibliotekarer og lærere i videregående skole. Nye kurs er startet opp i Nordland, Troms og Møre og Romsdal. Kurset for Trøndelagsfylkene fortsetter fra vårsemesteret og avsluttes i november. Hvert kurs består av i alt 5 samlinger.

I Nordland er kurset et samarbeid mellom fylkesbibliotek, fylkeskommune og fylkesmann. Det fullfinansieres på fykesnivå. Her blei det blei stilt krav om at det måtte være med minst en lærer fra skolene, ellers fikk ikke bibliotekaren delta. Det har resultert i at vi fikk så mange deltakere at vi kjører to parallelle kurs!

Også i Møre og Romsdal er kurset et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotek og utdanningssektoren. Her er kurset finansiert fra midlene til kompetanseutvikling under Kunnskapsløftet. Dette er et godt eksempel på at bibliotekarene regnes med blant det pedagogiske personalet, og kan følges opp av andre for å få midler til kompetanseutvikling for bibliotekarer.

Nå er vi spente på om vi får nok deltakere til å starte opp et nytt kurs i Oslo!
Fristen er onsdag 12.10 kl 15.00. Vi mangler stadig deltakere for å komme igang.

Maren Brit & Niels