.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

17.10.05

Ny blogg fra ENSIL

Vi ønsker velkommen en ny blogg om europeisk skolebiblioteksamarbeid fra ENSIL - European Network for School Libraries and Information Literacy.
Gruppe ble dannet i 1998 i Amsterdam og har sist møtes på IFLA-konferensen i OSLO.
Her ble det besluttet å utarbeide en deklarasjon omkring informasjonskompetanse og å opprette en blogg. Den er nå på lufta!

Vi var begge på ENSIL-møtet i Oslo. Se omtale i bloggen. Nettverket er ikke kun basert på fysiske møter men også på eletronisk kommunikasjon. Det er flere norske medlemmer. Er du interessert? - mer informasjon på nettsiden

Maren & Niels

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home