.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

26.1.09

Venstres arbeidsprogram 2009-2013

Vi fortsetter gjennomgangen av forslagene til partienes arbeidsprogram for neste valgperiode, og nå står Venstres arbeidsprogram for tur. Et søk på skolebibliotek ga to treff, og på bibliotek hele 13 treff. Vi sakser fra pkt 14.2 Språk og bibliotek: ”Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale.
Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg å lære.”
(vår utheving). Dette følges opp av et forslag om å lage plan for styrking og opprusting av skolebibliotekene.

Både her og andre steder i programmet ser vi at bibliotekenes kunnskapsformidlende rolle framheves, og ikke bare den kulturelle siden. Også betydningene av at bibliotekene er oppdaterte på det informasjonstekniske området kommer klart fram. Programmet gir inntrykk av at partiet er oppdatert på feltet bibliotek og ser det i en større sammenheng. Bra! Programmet er nå ute i lokallag og fylkeslag og skal endelig vedtas på partiets landsmøte i april.

Da jeg var inne på partiets nettsider fant jeg også en interessant omtale av Halden Venstres skolebibliotekprogram. Kontaktpersoner er Per Magnus Finnanger Sandsmark fra kommunenes kulturutvalg permagnus@halden.net og Tone Skråning fra Undervisnings- og oppvekstutvalget tone.skraning@hiof.no Et slikt samarbeid mellom lokalpolitikere fra to sektorer for å få fram gode tiltak er et eksempel som kan være nyttig for et hvert parti!

19.1.09

Valgkampen er begynt!

Det skal mye til for at bibliotek blir en kampsak de siste ukene før valget. Det er nå innsatsen må gjøres dersom vi ønsker at bibliotekene skal inn i partienes arbeidsprogram for neste stortingsperiode. De diskuteres nå i lokallag og fylkeslag over hele landet.

Hvordan kan en påvirke denne prosessen? Er du medlem av et parti kan du delta i debatten om programmet i ditt lokallag. Er du ikke det, kan du ta kontakt med en lokalpolitiker for det partiet som står deg nærmest. Bruk av partienes nettsider, politikernes blogger, Facebook mm er kanskje enda mer effektive metoder.

Når det gjelder skolebibliotek er det naturlig å begynne med SVs programforslag, siden kunnskapsministeren kommer fra SV. Det var meget skuffende, ikke minst ut fra at Solhjell nå lanserer heldagsskolen med brask og bram og programmet inneholder mye om heldagsskolen med et helhetlig kunnskapssyn! Også ut fra lanseringen av Program for skolebibliotekutvikling nylig kunne skolebiblioteket vært nevnt som en av innsatsfaktorene, men nei. Jeg håper på at dette endrer seg i den videre behandlingene i partiet, og at mange prøver å påvirke denne prosessen.

Bra er det derimot at SV ønsker å gjenreise folkebibliotekene som moderne knutepunkter for kultur og informasjon. Jeg har ikke rukket å sjekke andre partiprogrammer et enda, og utfordrer andre til å bidra i en dugnad her. Men det lyt skje fort!