.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

5.3.08

Amerikabrev: Blogging i undervisningen

Det er lenge siden sist jeg blogget her. Når en er enehersker for et undervisningsprogram er det lite til overs for andre oppgaver. Jeg har ikke engang klart å holde min personlige blogg for Murray Library Media helt ved like.

Siden januar, derimot, har jeg blogget i litt annen lei i forbindelse med kurs i pedagogisk teknologi (educational technology), der hele klassen som et eksperiment fra min side kommuniserer gjennom blogg i stedet for å bruke Blackboard, som vi vanligvis gjør. En kan se og følge med i det hele ved å gå til http://murrayedu626.org/ Opplegget er slik at klassens hovedblogg fungerer som utgangspunktet for diskusjon: jeg skriver et spørsmål her, enten med lenke til et innlegg et annet sted på nettet, eller med Powerpoint, og studentene svarer med et innlegg på sine blogger (se bloggens Blogroll til høyre for hovedinnleggene!). Disse er lærere i jobb som holder på med master grad, og de er nok på forskjellige nivå når det gjelder bruk av teknologi, og for enkelte har det nok gå litt tregt med å svare på diskusjonsinnleggene mine på mesterbloggen i sine egne blogg, men jeg tror at de har lært en god del av erfaringene de gjør.

Jeg må si at jeg selv har lært en god del. Samtidig som studenten blogger har jeg også blogget i lag med dem, med en del artig mimring om min egen tidligere erfaring med teknologi i skolen--inkludert fra mine år som grunnskolelærer i Oslo og Rypefjord i Finnmark. Hvor mange er det som husker spritduplikatoren, blåfargen og spritlukten på fingrene? Se bloggen på http://murrayedu626.org/koren

3.3.08

Siste dag på Web 2.0 kurs!

I morgen er det siste dag på Web 2.0 kurset på Biblioteksentralen i Oslo. Da skal vi presentere et eget produkt der vi anvender lærdom fra kurset. Sjøl om denne bloggen er eldre enn kurset, har jeg valgt å bruke den som mitt eksempel.

Formålet med bloggen var å presentere nyheter om informasjonskompetanse og skolebibliotek og stimulere til debatt. Skolebibliotekpolitikk har også vært viktig, og dette omfatter også å se på bibliotekpolitikk mer generelt og på utdanningspolitikk. Slike innlegg har vært blandet med praktiske eksempler fra skolebibliotek, informasjon om nye IKT-muligheter og spennende reisebrev fra USA fra vår utenrikskorrespondent.

Vi startet bloggen i august 2005, samme måned som IFLAs konferanse i Oslo. De første innleggene hadde derfor et internasjonalt perspektiv. Ambisjonene om å ha minst et innlegg i uka, og etter hvert få flere bidragsytere greidde vi ikke helt å følge opp, men stort sett har det kommet noen bidrag hver uke.

Bloggen som diskusjonsforum er et mål vi ikke har greidd å realisere. Kanskje bloggen ikke er et egnet medium for dette formålet? Heldigvis får vi av og til tilbakemeldinger fra folk som leser bloggen og finner den nyttig, men dette resulterer sjelden i kommentarer. Noen har også sagt at de har prøvd å kommentere innlegg, men har hatt praktiske problemer.

Hvorfor fortsette? For meg er bloggen blitt ei nyttig faglig dagbok, som jeg bruker videre i arbeidet mitt. Det at jeg publiserer stoffet stiller større krav til form og innhold enn om jeg bare skreiv for meg sjøl.

Dette minner oss om at innholdet er viktigst i alt vi gjør, teknologien er bare et middel. Gjennom Web 2.0-kurset har vi blitt kjent med mange nye teknikker og programmer. Den store utfordringen blir å finne ut av hvordan kan nytte alle mulighetene – enten det er i det biblioteket man jobber i eller ut fra andre interesser og behov. Hvordan velge og prioritere? Igjen må det være innhold og formål som bestemmer hva vi skal følge opp.

Utfordring til kursdeltakerne: Skriv en liten kommentar til denne bloggen. Det kan gjøres så enkelt som en liten hilsen til denne posten – f.eks om det var lett å finne ut hvordan man gjør det. Eller kanskje noen har lyst til å kommentere noen saker som vi har tatt opp?