.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

31.12.07

Farvel 2007

Året 2007 gir grunn til optimisme for skolebibliotekene i Norge. SkolebibliotekLøftet har kommet i siget med lokale aktiviteter, avisdebatt og innslag om skolebibliotek i forskjellige fagblader. Den største gladnyheten var selvfølgelig annonseringen av et program for skolebibliotekutvikling som starter opp allerede i 2008. Nå venter vi bare på Utdanningsdirektoratets annonsering av hva som skal skje.

På egne vegne er jeg fornøyd med at Niels og jeg har kunnet kan fortsette kursrekka Skolebiblioteket – morgendagens læringssenter for bibliotekarer og lærere i videregående skole med i alt fire kurs dette året. Kursene i Vestfold og Hordaland blei avsluttet i vår, og i høst startet vi opp kurs i Sogn og Fjordanene og i Hedmark. I alt har vi nå vært i 12 fylker. Jeg er også glad for kontakten som blei etablert mellom bibliotekmiljøet og ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning) gjennom konferansen KunnskapsLøftet, digital kompetanse og skolebibliotekets rolle.

Litt sjølkritikk hører også med på en sånn dag: Bloggens muligheter kunne vært bedre ivaretatt. Det har vært perioder med høy aktivitet, men også med lange hvileperioder. Men vi har holdt det gående siden 2005, og når jeg ser tilbake fungerer den i hvert fall bra for meg som et nyttig arkiv over mye av de som har skjedd på skolebibliotekfronten i disse åra.

Og vi har ikke tenkt å gi oss – vel møtt i 2008!