.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

23.10.07

Den digitalt kompetente skole - langt fram?

Statlige portaler som Utdanning.no og Skolenettet.no får gjennomgå i media om dagen. De blir lite besøkt og organisering og brukervennlighet får kritikk. Blant annet pekes på at elevene ikke bruker dem.

Det siste skuddet fra hofta rammer Nasjonal digital læringsarena (NDLA) i Aftenposten 21. oktober. NDLA eies av landets fylkeskommuner med unntak av Oslo og skal tilby skolen digitale læremidler. Brukerstatistikken viser at det er få som har funnet fram til sidene for å arbeide mer med stoffet.

Prosjektet er i utviklingsfasen. Ved utgangen av 2007 skal det tilby faginnhold som dekker målene i læreplanen for helse- og sosialfag, norsk og naturfag for Vg1. Det skal være et supplement til de øvrige læremidlene i fagene.

Mer om IKT i skolen kan du lese i ITU Monitor 2007: Last ned rapporten. Vi sakser litt fra Jan-Arve Overlands blogg: ” Undersøkelsen ITU Monitor 2007 viser at skolen ikke klarer å integrere IKT i undervisningen. Lærerne har ikke den kompetansen som skal til for å nyttiggjøre seg digitale verktøy for å bedre elevenes læring. Dette er hovedbildet i den omfattende kartleggingen av alle de prosessene som skal bidra til en digitalt kompetent skole.”

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home