.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

4.10.07

Informasjonskompetanse i praksis


Arbeider du med å utvikle kurs på ditt bibliotek i informasjonskompetanse?

Så kan du kanskje ha nytte av dette danske nettstedet:

Bibteach - bibliotekenes toolbox

Her finner du en samling danske undervisningsopplegg til bruk for kurs i informasjonskompetanse i folkebibliotek - og i skolebibliotek for videregående skole - og for grunnskolen

Du kan lese om prosjektets pedagogiske prinsipper her:
http://www.bibteach.dk/diverse/paedprincipper.htm

Om om de didaktiske prinsipper her:
http://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/didaktiske_overvejelser.htm

Du finner oversikt over stoffet, PP-opplegg og hjelpefiler i f.esk Word.

Du kan ta alt ned på din PC og endre (f.esk oversette) så mye du har bruk for.

Hvis du utarbeider norske opplegg som funker i din undervisning er du invitert til å sende disse tilbake til Bibteach.dk slik at andre (norske) kollegaer kan få nytte av ditt arbeid
Jeg har en avtale med Bibteach´s leder Lene Schrøder på Herning Bibliotek, at hun gjerne vil ha inn relevante norske kurs på denne nettsiden - slik den videreutvikler seg til å bli et nordisk nettsted for alle oss som arbeider med informasjonskompetanse.

Send gjerne en e-post til Niels Damgaard, hvis du utarbeider selvstendig stoff - nid@bibsent.no

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home