.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

27.9.06

Rapport fra Kentucky


Konferanser kan være gode plasser til å samle nye krefter, møte nye kolleger, og lære nye ideer. Jeg er for tiden på Kentucky Library Association/Kentucky School Media Association Fall Conference i Louisville September 2006. Som deltaker i prekonferansen i blogging får jeg være med på å lage konferansens blogg. Bloggen kan leses på http://kla2006.blogspot.com/

Samtidig har jeg begynt på en ny blogg some er ment som et tilbud til "middle school" lærere og skolebibliotekarer (tilsvarende ungdomsskolen). Foreløpig vil en finne kommentarer og innslag fra KLA/KSMA konferansen også der. Bloggen heter Middle School Media og er å finne på http://jkoren27.edublogs.org/

18.9.06

Digital kompetanse i VGS - konferanse

Kunnskapsdepartementet, Fylkeskommunalt IT-forum og KS
avholder en konferanse "Digital kompetanse i videregående opplæring"
på Rica Hell Hotell, Stjørdal - tæt ved Værnes flyplass - den 17.10.06

Noen av problemstillingene konferansen tar opp vil være:

  • Hva betyr regjeringens satsing på IKT for fylkeskommunene og hva omfattes av gratis læremidler?
  • Hva er de økonomiske konsekvensene av nasjonale føringer?
  • Hvilke virkemidler finnes for å realisere Kunnskapsløftet på IKT-området?
  • Hva er elevenes krav til den digitale skolehverdagen?
  • Hvilke muligheter har fylkeskommunene for å realisere målsettingen om digital kompetanse?

Målgruppe:Konferansen passer for fylkespolitikere, fylkesrådmenn, fylkesutdanningssjefer, IKT-ansvarlige, rektorer/lærere/bibliotekarer i videregående skole.

Les mer her

Program i PDF her:
http://www.ks.no/upload/86266/Program.pdf

Fristen for påmelding 21.9 - pris: 980 (deltakeravgift) + 535 (bespisning på dagen)

7.9.06

Prosjektarbeid - hvor finner jeg hjelp?

Å igangsette et godt prosjekt er ikke alltid helt lett og som skolebibliotekar er man alltid på evig jakt etter gode eksempler som kan introdusere prosjektarbeidet som metaode for både lærere og elever

Her på det danske nettsted EMU (som svarer til www.skolenettet.no) finner du en interessant model hvor prosjektarbeid med IKT-støtte er i fokus. Bruk dine mulighet på denne blogg for å legge inn dine kommentarer om du finner dette nyttigt i din rådgivning av lærere!

http://www.emu.dk/gym/projektarbejde/medit/forord.html

Podcast fra Randers bibliotek


Siden juni i år har jeg til og fra jobben i min bil (via en USB-tilgang på min bilradio) lyttet til interessante podcast fra USA og nå også fra Randers bibliotek.

Dette er en ny og spendende "kanal" for å nå ut til nye brukere i biblioteket.
Jeg vil især fremheve disse programmene: fenomenet podcast, om e-bøker, om "lån en bibliotekar" og om en interessant studietur til USA (3 programmer) som særlig interessante for norske lyttere. Den tekniske kvalitet er helt i top og du kan abonnere på disse podcasts f.esk via programmet iTunes og så seinere overføre disse til din MP3-spiller - eller altså din bilradio, hvis denne kan spille av MP3-filer.

Lær mer om hvordan du får tilgang til disse podcasts og også litt om hva en podcast er:
http://www.randersbib.dk/default.asp?page_id=339

Her får du oversikten over de ugentlig podcasts fra Randers Bibliotek:
http://www.randersbib.dk/default.asp?page_id=338

Hvilket norsk bibliotek blir først ute med regelmessige podcasts?

6.9.06

Bibliotekforum nr. 7 - 2006 er på gaten!

Her finner du artikler av Maren BritBaadshaug og Nina Ødegaard fra Samisk videregående skole om skolebibliotek:

Skolebiblioteket utfordrer alle

Nasjonal handlingsplan: Sats på informasjonskompetanse
- denne kan du sende en elektronisk kommentar på!

Nederland: Inspirerende besøk på skolebibliotek

Takk for innsattsen - vi venter på mer om skolebibliotek...