.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

23.8.06

Siste frist for å være med i bokmerkeprosjektet!


Mandag den 23. oktober i år avholdes den internationale skolebiblioteksdag for 8. gang!

Hva med å forberede feiringen av denne dagen i år på din skole?

Den 8. september er det frist for å få påmeldt skolen til et morsomt "bokmerke-prosjekt". Det er gratis å deltake!

Elevene skal utarbeide bokmerker (vær kreative!) og disse skal sendes før den 23.10.06 til en annen skole i verden. Skolen får tilsent en liste over andre deltakende skoler og kan så selv velge, hvem man utveksler bokmerker med!

Du kontakter koordinatoren for den internationale skolebiblioteksdag - Rick Mulholland i Canada via e-post, hvis du er interessert i å få din skole med i prosjektet. Rick vil meget gjerne ha med norske skoler i år!

Han trenger: skolens navn - skolens adresse - skolens språk - elevernes alder - og kontaktinformasjon: navn og e-post på deg!

Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.iasl-slo.org/isld2006-projects.html

Vil du vite mer om den internasjonale skolebiblioteksdag finner du opplysninger her:
http://www.iasl-slo.org/isld.html Her finner du også mange ideer til hvordan andre feirer denne dagen utover verden!

Hvis du finner på nye ideer til feiring av dagen, kan du legge disse inn i den felles idédatabase (på engelsk) her: http://www.iasl-slo.org/isld2006-submit.html

Du kan også påmelde skole til "Email Around the World Project"
Mer om dette her (litt ned på siden): http://www.iasl-slo.org/isld2006-projects.html

Håper mange norske skolebibliotek vil finne på aktiviteter denne dagen i år.
Neste år blir det jo nasjonal skolebiblioteksaksjon i Norge - og DA må jo ALLE vel være med?

21.8.06

Internasjonale guruer til Norge?


Ivrige lesere av bloggen har kanskje ventet på innlegg fra IASLs årlige konferanse i Lisboa i begynnelsen av juli? Det tar tid å fordøye inntrykk fra slike konferanser, men nå planlegger Niels og jeg å følge opp med omtaler av de mest interessante innleggene.

Vi håper også på bidrag fra andre norske deltakere.

Vi begynner med to av guruene på feltet informasjonskompetanse, Carol Kuhlthau og Ross Todd, begge fra School of Communication, Information and Library Studies ved Rutgers University i USA. Kuhlthau er leder av The Center for International Scholarship in School Libraries ved Rutgers og Todd er forskningsleder samme sted.


Carol Kuhlthau er kjent gjennom sitt arbeid med å trekke konstruktivistisk pedagogisk teori inn i den tradisjonelle bibliotekfaglige tilnærmingen til informasjonssøking og bruk av kilder i skolebiblioteksammenheng, presentert i boka Seeking meaning; a process approach to library and information services. 2. utg. 2004. Første utgaven av boka hennes kom i 1993, og har betydd mye også i det norske fagmiljøet. Vi hadde derfor store forventinger til hennes forelesning Information literacy through guided inquiry: Preparing students for the 21st century. Vi blei ikke skuffet!


Ross Todd har en omfattende produksjon av artikler innenfor feltet ”information literacy”, informasjonsteknologi og læring og er en populær foredragsholder i internasjonale fora. Hans tema var From learning to read to Reading to learn.
Vi kommer tilbake med nærmere omtale av begge presentasjonene.Mitt håp er at vi kan få slike kapasiteter som foredragsholdere også til Norge. Å synliggjøre at informasjonskompetanse er en viktig del av å utvikle den digitale kompetansen er en sentral oppgave for skolebibliotekmiljøet akkurat nå. Da trenger vi den faglige tyngden som ligger bak forskningen på dette feltet i det internasjonale miljøet. Kan vi utfordre ITU – Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - på dette området? I tillegg til vårt eget fagmiljø? Et samarbeid her burde være mulig, og av interesse for både bibliotekarer og lærere.

Et utvalg av forelesningene fra konferansen er tilgjengelig på CD og koster $25.00.
The Multiple Faces of Literacy: Reading, Knowing, Doing -- IASL Reports, 2006: Selected Papers from the 35th annual conference of the International Association of School Librarianship. Bestill her.

8.8.06

Elektroniske kilder og bibliotekkatalogen

På postlista BibliotekNorge blei det i dag stilt spørsmål om i hvilken grad e-bøker og andre elektroniske kilder blei registrert i bibliotekkatalogene. BIBSYS svarte at der var nettdokumenter fullt ut integrert i bibliotekkatalogen. De har tilrettelagt for både manuell registrering av nettdokumenter og import av abonnementspakker. For e-bøker er import mulig hvis leverandørene kan levere postene i marc-format, noe de aller fleste leverandører gjør. Pr. i dag har BIBSYS 48.800 e-bøker i katalogen og 31.400 e-tidsskrifter. Spesielt interessant er det at tilbakemeldinger tyder på at bruken av nettdokumenter øker betraktelig når de kommer i bibliotekkatalogen.

Dette siste er viktig i et utdanningspolitisk perspektiv med målsettingene om utviklingen av digital kompetanse som en del av basisferdighetene. Merete Hassel, Bibliotekfaglig ressursenter ved Bodin videregående skole, forteller at Utdanningsavdelinga i Nordland fylkeskommune er i full gang med tenkning rundt dette temaet, og ønsker å bruke bibliotekarenes kompetanse i større grad enn tidligere. De vurderer å bruke bibliotekenes felles katalog www.aleph.no/nordlandvgs til registrering av nettressurser m.m. Flere av bibliotekarene har vært sentrale i digitalt arbeid på skolene. Nordland går spennende tider i møte og vil gjerne høre fra andre videregående skoler som er aktive på dette området.

Vi vil også følge med på hva som kommer videre på postlista om dette temaet. Vi merker oss det som står om bibliotekarene og deres sentrale rolle i å utvikle det digitale arbeidet på skolene, og tror dette er tilfelle mange steder. Men tas det på alvor av de utdanningsansvarlige myndighetene rundt omkring? Det er en viktig oppgave å synliggjøre bibliotekarenes kompetanse i forhold til å realisere de målsettingene om digital kompetanse i Kunnskapsløftet. Da er eksempelet Nordland godt å ha.