.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

9.5.06

Kompleks kompetanse: ITU– konferansen 2006

ITU står for Forsknings- og Kompetansenettverk for IT i utdanning ved Universitetet i Oslo. I disse dager annonseres ITU-konferansen 2006, som foregår 12.-13. oktober på Universitetsbiblioteket i Oslo.

Temaet for årets konferanse er altså Kompleks kompetanse, og du kan lese mer om den på Konferansens hjemmeside. Endelig program med påmeldingsfrist kommer medio mai.

Et par aktuelle smakebiter fra programmet:
Defining Digital Literacy - What do young people need to know about digital media?
Invited speaker David Buckingham
Sammensatte tekster - hvilken kompetanse? Foredrag ved Gunnar Liestøl

ITU burde for øvrig være en spennende samarbeidspartner for skolebiblioteksektoren om utviklingen av informasjonskompetanse. Det kommer vi tilbake til. Foreløpig kan du lese mer om ITU her.

2.5.06

Bibteach - en alladins hule av undervisningsmaterialer!Nettstedet Bibteach.dk er en gullgruve for folk som underviser i informasjonskunnskap i folke- og skolebibliotek. Her finner du gjennomarbeidede - og gjennomprøvde undervisningsopplegg som er "gryteklare" og like til å nedta. Oppleggene har vanligvis en oversiktsside i Word - og flere sider både i PDF-format og i PowerPoint (som også inneholder viktige noter til underviseren).

Les mer om hva prosjektet går ut på her

Her finner du kurs som er relevante til bruk i folkebibliotek

Nyeste tilskudd på stammen er undervisingsopplegg for grunnskole - VGS og voksenundervisingen - altså du vil finne emner og undervisningsnivå som nettopp passer dine elever og kanskje lærere på din skole. Alle dokumenter er på dansk! Men da du nedtar dokumentene i original PP-format er det lett å oversette og tilpasse disse til våre norske forhold.
Hvis du benytter deg at dette meget fine tilbud er det vel ikke for mye forlangt av deg at du legger tilbake dine bearbeidede og oversatte oppleggene på nettstedet

Der ligger også en meget interessant analyse av målsettinger og nivåer her

Mer om den pedagogikk (Bjarne Herskin) som det hele bygges opp over finner du her

Giv meg gjerne en e-post, hvis du oversetter noe av disse undervisningsmaterialer

Niels Damgaard, BS