.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

2.1.08

Godt nytt år!

Jens er opptatt av skolen i sin nyttårstale og Nationen åpner året med en kronikk om Skolebibliotekets kunnskapsrolle - skrevet av Siri Ingvaldsen og undertegnede. Vi minner hverandre om at avisa er organ for et av de regjeringsbærende partiene, og ser framtida lyst i møte!