.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

13.11.07

Vinkling skole - Oslo og Akershus

Konferansen Vinkling skole blei holdt 16. oktober på Elvebakken videregående skole i Oslo i regi av Norsk Bibliotekforenings avdeling Oslo Akershus og Avdeling skole. Konferansen hadde et spennende program med sentrale foredragsholdere som NBFs leder Anne Hustad, Deichmanns sjef Liv Sæteren og Lena Jensen, skolebibliotekenes iherdige forkjemper på Stortinget. I tillegg til dette var det innslag om prosjekter og utviklingsarbeid ved forskjellige skolebibliotek og om SkolebibliotekLøftet ved Astrid Flagstad.

En slik konferanse er utvilsomt en storbegivenhet i skolebibliotekmiljøet og jeg ventet på oppslag om den på NBFs eller BibliotekLøftets nettsider, men fant ikke noe før jeg tilfeldigvis kom over et godt gjemt men grundig referat på Avdeling skoles nettsider. Sjøl merket jeg meg at Trine Heilmann fra fylkesmannen i Østfold sa at det finnes mange muligheter for å søke midler til skolebibliotekutvikling i eksisterende programmer innenfor utdanningssektoren som fylkesmennene råder over. Dette håper jeg at mange merket seg!

Jeg forstår også fra folk som var der at det var mye å diskutere på bakgrunn av innledningen som blei holdt, så jeg venter spent på oppfølging.