.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

3.3.08

Siste dag på Web 2.0 kurs!

I morgen er det siste dag på Web 2.0 kurset på Biblioteksentralen i Oslo. Da skal vi presentere et eget produkt der vi anvender lærdom fra kurset. Sjøl om denne bloggen er eldre enn kurset, har jeg valgt å bruke den som mitt eksempel.

Formålet med bloggen var å presentere nyheter om informasjonskompetanse og skolebibliotek og stimulere til debatt. Skolebibliotekpolitikk har også vært viktig, og dette omfatter også å se på bibliotekpolitikk mer generelt og på utdanningspolitikk. Slike innlegg har vært blandet med praktiske eksempler fra skolebibliotek, informasjon om nye IKT-muligheter og spennende reisebrev fra USA fra vår utenrikskorrespondent.

Vi startet bloggen i august 2005, samme måned som IFLAs konferanse i Oslo. De første innleggene hadde derfor et internasjonalt perspektiv. Ambisjonene om å ha minst et innlegg i uka, og etter hvert få flere bidragsytere greidde vi ikke helt å følge opp, men stort sett har det kommet noen bidrag hver uke.

Bloggen som diskusjonsforum er et mål vi ikke har greidd å realisere. Kanskje bloggen ikke er et egnet medium for dette formålet? Heldigvis får vi av og til tilbakemeldinger fra folk som leser bloggen og finner den nyttig, men dette resulterer sjelden i kommentarer. Noen har også sagt at de har prøvd å kommentere innlegg, men har hatt praktiske problemer.

Hvorfor fortsette? For meg er bloggen blitt ei nyttig faglig dagbok, som jeg bruker videre i arbeidet mitt. Det at jeg publiserer stoffet stiller større krav til form og innhold enn om jeg bare skreiv for meg sjøl.

Dette minner oss om at innholdet er viktigst i alt vi gjør, teknologien er bare et middel. Gjennom Web 2.0-kurset har vi blitt kjent med mange nye teknikker og programmer. Den store utfordringen blir å finne ut av hvordan kan nytte alle mulighetene – enten det er i det biblioteket man jobber i eller ut fra andre interesser og behov. Hvordan velge og prioritere? Igjen må det være innhold og formål som bestemmer hva vi skal følge opp.

Utfordring til kursdeltakerne: Skriv en liten kommentar til denne bloggen. Det kan gjøres så enkelt som en liten hilsen til denne posten – f.eks om det var lett å finne ut hvordan man gjør det. Eller kanskje noen har lyst til å kommentere noen saker som vi har tatt opp?

1 Comments:

Blogger Birgitte Kleivset said...

Jeg abonnerer på denne bloggen i Bloglines. Det å følge med på bl a denne bloggen er en god måte å holde seg faglig oppdatert på. keep ut the good work. -Birgitte, UiA

4/3/08 12:57  

Legg inn en kommentar

<< Home