.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

2.11.07

Bibliotekarmetoder i journalistikken

Dette var temaet for et medlemsmøte i NOLUG (Norsk online brukergruppe) nylig. Researcher i Aftenposten, Alf Andre Magnussen, viste hvordan søking på nett, i registre og arkiver var viktige metoder i journalistikken og brukte vannverkssaken på Nedre Romerike som eksempel. Sammen med journalistene Siri Gedde Dahl og Anne Hafstad fikk han SKUP-prisen i 2006 for dette arbeidet. Dette var for øvrig andre gang han fikk denne prisen.

Vi blei tatt med på en spennende ferd fra det første anonyme tipset kom og videre gjennom en lang og møysommelig prosess for å avdekke og dokumentere hva som virkelig hadde skjedd. Både muntlige og skriftlige kilder blei brukt for å innhente opplysninger av Magnussen og de to journalistene. Bit for bit blei opplysninger fra forskjellige typer registre, arkiver og databaser – som Folkeregistret, Brønnysundregistrene, Motorvognregistret, likningsdata - samlet og bearbeidet videre, ofte med så enkle redskaper som tabellene i Word eller regnearket i Excel. Kildene måtte hele tiden vurderes opp mot lovverk og faglige og etiske normer før nye funn kunne presenteres i avisen.

Sett fra skolebiblioteks side var dette en nyttig gjennomgang av kilder og metoder som vi også bruker når vi veileder elevene med å lete etter informasjon, vurdere kildene og bruke dem videre i sine oppgaver. Informasjonskompetanse i praksis med andre ord!


Hva er NOLUG?

NOLUG er interessegruppe for brukere av online informasjonsbaser og arbeider for erfaringsutveksling mellom medlemmene, tar initiativ til kurs og møter og – ikke minst - holder interessante medlemsmøter 2-3 ganger i halvåret. Av temaer som blir tatt opp er nettverk, presentasjon av databaser, CD-ROM, verter etc.

Møtene holdes i Oslo, men innleggene legges ut på nettsidene deres og vil være nyttig for alle som ønsker å følge med på disse områdene og i høyeste grad aktuelle også for skolebibliotekarer. Det var av mine kollegaer i de videregående skolene i Akershus som gjorde meg oppmerksom på denne fine etterutdanningsressursen, som også er billig - det koster bare kr 100 å melde seg inn.