.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

11.11.05

Velkommen nordiske kolleger!

Vi har fått en hyggelig kommentar fra Anette Holmquist, Skolutveckling, i Sverige (se tidligere innlegg: Spennende høst).

Mange vil kjenne Anette fra Kolla källan og Fredagsbrevet. Sjøl har jeg fått stor hjelp fra henne til å planlegge studieturer både til Göteborg og Stockholm. Mens jeg satte inn lenkene ovenfor oppdaget jeg at foto og digital bildebehandling var tema for siste fredagsbrev.
Noe for meg akkurat nå!

Hun spør om vi vil ha svenske besøkende på bloggen, og det vil vi selvfølgelig – ikke bare som lesere, men med kommentarer og gjerne som faste medarbeidere.

Denne invitasjonen gjelder også våre venner i andre nordiske land og ellers alle som forstår norsk i den vide verden. Akkurat nå arbeider vi for å få en norsk professor i informasjonskompetanse i Kentucky som vår korrespondent i USA!

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Og her er denne norske professoren i Kentucky, som egentlig bare er norsk av avstamning (født og oppvokst i Skottland), selv om jeg har jobbet some grunnskolelærer i Oslo og Finnmark i 1970-årene og som bibliotekar og høgskolelektor i Nordland i 90-årene.

Likhet og forskjell mellome utdanningssystemer og skolebibliotek i andre land er noe som interesserer meg en god del. Jeg takker ja til invitasjonen, og vil komme med noen innspill i ny og ne, når tiden tillater.

Johan Koren
Coordinator, Library Media Program
College of Education
3201 Alexander Hall
Murray State University
Murray KY 42071

Telephone: +1-270-762-2760
Fax: +1-270-762-3799

Website: http://coekate.murraystate.edu/professors/koren/

11/11/05 16:40  

Legg inn en kommentar

<< Home