.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

11.11.05

Podcasting - et eksempel fra åpningen av BI i Oslo 14.10.05

Kunne du ikke å kunne være på åpningen av BIs flotte nye bibliotek i Oslo den 14 oktober? - og dermed gikk glip av Espen Andersens foredrag - kan en podcast fra innlegget redde deg ;-)

På Espens blogg - Tversover - finner du en artikkel med en PowerPoint-fil her, (PDF, 2.5 Mb) og den tilhørende podcast her. (MP3, 14Mb) , som ble opptatt, mens foredraget ble utført!

Innlegget behandler utfordringene for fremtidens bibliotek og er nok værd å bruke 30. min på for en skolebibliotekar. Han snakker også om blogging og Wikipedia.

P.S. Hvis du har travelt kan du jo laste MP3-filen ned til din IPod/MP3- spiller og høre foredraget på vei hjem fra arbeid eller på din neste joggetur ;-)