.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

18.11.05

Tillykke til Levanger - første blogg fra et folkebibliotek i Norge?


Så kom Levanger folkebibliotek på nettet med - tror jeg nok - den første blogg for et folkebibliotek i Norge.
10 min etter kom bloggen for barn fra Ullensvang folkeboksamling med bilder fra forsidene på bøkene og muligheter for kommentarer fra leserne.

Levanger folkebibliotek: bokanbefalinger.blogspot.com

Bloggen rommer anmeldelser av bøker og videre linker til mer informasjon om boka via bibliotekskatalogen. Der er lagt opp faste søk på f.esk. fler bøker av samme forfatter, lån den på engelsk, på DVD som lydbok osv. - En meget elegant løsning!
Vi gleder oss til å se lånerne kommentere omtalerne - og til å kommentere hinannen ;-)

Når får vi det første skolebibliotek igang med lignende aktiviteter?

NB: Levanger fikk litt problemer med spamming på bloggen - (uønskede kommentarer)

Dette problemet kan løses slik:

I Blogger kan man skru på (i settings-comments: sett x i Yes under "Show word verification for comments?") - altså en sperre for spam, slik at man må taste inn bokstaver i et "grafisk bilde" (word verification) som en del av innlogging for å skrive kommentarer. Heretter kan man bedre åpne for anonyme kommentarer.

3 Comments:

Blogger Levanger bibliotek said...

Takk for skryt! Vi har ordnet det slikt som dere har det med kommentarene nå. Så da håper vi at det holder spammerne borte og at ikke-bloggere vil kommentere.

21/11/05 15:03  
Blogger Tord Hoivik said...

Levanger er vel nummer to. Siri Kolle i Fredrikstad var ennå tidligere ute med Siri's blog - skole barn bøker fra desember 2004 ...

8/1/06 16:16  
Blogger Ullebib said...

bloggen Barn og bibliotek er også ein blogg for skulebibliotek.I Ullensvang arbeidar bibliotekarane både på skulebiblioteka og på folkebiblioteket.Eg var i dag på besøk i 4. og 5.klasse på ein skule for å introdusera elevane for bloggen.Dei finn fort ut korelis dei skal bruka sidene,er innpå og utforskar forskjellige ting, men få av dei skriv kommentarar.Eg har planar om å få samarbeid med fleire klassar slik at det blir fleire innlegg frå born og ugdom.Utfordringa er å få gjort bloggen kjend og få meir aktivitet.Er det andre som har erfaringar frå slikt arbeid,så tek eg gjerne i mot gode råd.

10/1/06 14:40  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home