.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

20.5.08

Den sosiale web'en - FAD seminar

I dag har Niels og jeg vært på et spennende seminar om de nye nettsamfunnene, dvs. sosiale møteplasser som Facebook, YouTube, Nettby, osv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet var arrangør. Spørsmålet som blei reist var hvilken betydning disse arenaene har for kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne. Program for konferansen finner du her, og du kan også følge opptak fra hele konferansen.

Mest relevant fra skolebibliotekets side var presentasjon av rapporten Nye nettfenomener – Staten og delekulturen, ved Tanja Storsul, Institutt for medier og kommunikasjon, og Vibeke Kløvstad, ITU. At Internett er det største mediet blant ungdom, og at nettet først og fremst brukes til kommunikasjon er ingen overraskelse. 70 % deltar i nettsamfunn daglig, og nesten like mange bruker nettet til å finne informasjon.

Ungdommen opplever nettsamfunnene først og fremst som sosiale og underholdende møteplasser, men som på andre møteplasser er det ikke skarpe skiller mellom det underholdende og det nyttige. Forskerne så imidlertid ingen grunn til at staten bør etablere egne nettsamfunn, men det kan være aktuelt både å bruke eksisterende nettsamfunn som informasjonskanal for spesielle formål og å bruke elementer fra nettsamfunn på sine informasjonskanaler. Offentlige nettsteder bør holde høy kvalitet og være oppdaterte og informative.

Kan offentlige informasjonstjenester utnytte brukerskapt innhold, var temaet for et innlegg av Petter Bae Brandtzæg ved Sintef IKT: Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon? (PDF, 1 Mb.