.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

5.3.08

Amerikabrev: Blogging i undervisningen

Det er lenge siden sist jeg blogget her. Når en er enehersker for et undervisningsprogram er det lite til overs for andre oppgaver. Jeg har ikke engang klart å holde min personlige blogg for Murray Library Media helt ved like.

Siden januar, derimot, har jeg blogget i litt annen lei i forbindelse med kurs i pedagogisk teknologi (educational technology), der hele klassen som et eksperiment fra min side kommuniserer gjennom blogg i stedet for å bruke Blackboard, som vi vanligvis gjør. En kan se og følge med i det hele ved å gå til http://murrayedu626.org/ Opplegget er slik at klassens hovedblogg fungerer som utgangspunktet for diskusjon: jeg skriver et spørsmål her, enten med lenke til et innlegg et annet sted på nettet, eller med Powerpoint, og studentene svarer med et innlegg på sine blogger (se bloggens Blogroll til høyre for hovedinnleggene!). Disse er lærere i jobb som holder på med master grad, og de er nok på forskjellige nivå når det gjelder bruk av teknologi, og for enkelte har det nok gå litt tregt med å svare på diskusjonsinnleggene mine på mesterbloggen i sine egne blogg, men jeg tror at de har lært en god del av erfaringene de gjør.

Jeg må si at jeg selv har lært en god del. Samtidig som studenten blogger har jeg også blogget i lag med dem, med en del artig mimring om min egen tidligere erfaring med teknologi i skolen--inkludert fra mine år som grunnskolelærer i Oslo og Rypefjord i Finnmark. Hvor mange er det som husker spritduplikatoren, blåfargen og spritlukten på fingrene? Se bloggen på http://murrayedu626.org/koren