.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

22.10.07

Bokmerker til lærerværelset fra SkolebibliotekLøftet

Tillykke med den internasjonale skolebibliotekdag i dag!

Skolebibliotekløftet har utabeidet en rekke bokmerker, som kan brukes til å fremme skolebiblioteket på norske lærerværelser.

Utskriv bokmerkene 2-sidig og gjerne i farger og klipp opp disse til smalle bokmerker.

Du kan legge disse ut på lærerværelset - dele dem ut på møte med lærere og andre skolebibliotekinteresserte - eller bruke disse til opplegg på skolebibliotekarsamlinger.

Her finner du bokmerkerne - i bokmål og på nynorsk:

Bokmål: (pdf-filer)

1. Forfatterbesøk
2. Informasjonssøk
3. Lese og skrive
4. Skolebiblioteket
5. Skjønnlitteratur
6. Tema

Nynorske: (pdf-filer)

1. Forfatterbesøk
2. Informasjonssøk
3. Lese og skrive
4. Skolebiblioteket
5. Skjønnlitteratur
6. Tema