.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

20.2.06

Ibsen farlig

… han angriper med ord! Det synes gutta på mekanikerlinja ved Bjertnes videregående skole i Nittedal i følge skoleavisa. Hele skolen har feiret Ibsen-jubileet i stor stil. I fem dager jobbet alle elever og lærere i grupper på tvers av fag og klassetrinn med prosjekter med utgangspunkt i enkeltverk og temaer hos Ibsen. Mekanikerne laget skulptur inspirert av Terje Vigen, elevene på tømrerlinja laget modell av en fasade i datidens sveitserstil og helse- og sosialgruppa hadde dekket et fristende bord med Heddas makroner og doktor Rellings sildesalat.

På prosjektets siste dag blei dette og alle de andre guppearbeidene presentert i skolens aula. Vi fikk vi en forrykende framføring av andre akt av Peer Gynt fra dramagruppa mens musikkgruppa bidro med Griegs musikk. Den store oppgjørsscenen mellom Nora og Helmer blei framført på engelsk, tysk og spansk. Veggaviser, fotomontasjer og andre utstillinger viste at det knapt var noen av Ibsens verker eller hans problemstillinger som hadde gått de observante Bjertneselevene forbi.

Ibsen har samlet Bjertnes til et skolerike, konkluderer lokalavisa Varingen, som har fulgt prosjektet fra start til avslutning. Avisa kaller prosjektet en pionerinnsats. Satsingen har vært ledet av ei prosjektgruppe på tre lærere og bibliotekar. I skolebiblioteksammenheng er prosjektet interessant fordi det gir oss et godt eksempel på hvordan biblioteket og bibliotekaren kan bidra i den pedagogiske virksomheten når samarbeidet med lærerne fungerer og forholdene ellers ligger til rette for det. Hvordan dette skjer, håper vi å komme tilbake til når skolen kommer med sin evaluering av prosjektet. Følg ellers med på skolens hjemmeside.

Jeg slutter med skoleavisas vurdering: ”Fra kanskje å være et kjedelig tema har folk begynt å se potensialet i Ibsens innblanding i de ulike fagene”.