.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

17.10.05

Internasjonal dag for skolebiblioteket 24.10.2005Visste du at der hvert år arrangeres en internasjonal dag for skolebibliotek?
Denne finner sted den fjerde mandag i oktober - i år blir det altså mandag den 24.10 - som jo også er F.N.-dagen.
Temaet i år er : "Discover the Adventure"

På foreningen IASL sine nettsider kan du lese mer om dagen og her finner du også mange forslag til aktiviteter som du kan sette igang i ditt egen bibliotek. Du har en uke til å få planleggingen på plass! Flere ressurser, logo og bilder finner du her.

Dagen har vært feiret siden 1999 og du får informasjon om hva som var temaet det tidligere år.

La oss høre om hvordan DU feiret den internasjonale skolebibliotekets dag i år!

Niels

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

State of the Blogosphere: October 2005
Just a quick pointer to Dave Sifry's latest State of the Blogosphere update . Part One is focused on Blogosphere Growth .
Find out how you can buy and sell anything, like things related to private road construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like private road construction!

17/10/05 20:04  

Legg inn en kommentar

<< Home