.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

1.10.07

Skolebibliotekdebatt i Aftenposten

Skolebibliotekdebatten fortsetter i Aftenposten (se bloggen 24.09.07) 28. september kom et svar til Martin Ryssdal fra Norsk Bibliotekforenings leder Anne Hustad under tittelen Kraftsenter i skolen. Hun vektlegger skolebiblioteket som læringsarena for både flinke og svake elever, og mener at mange henger igjen i gamle forestillinger om hva et skolebibliotek er og lister opp de mange funksjonene et moderne skolebibliotek fyller.

Skolebiblioteker er ikke prioritert sier Monica Deildok, forbundsleder i Bibliotekarforbundet, 29. september . Hun ønsker likevel å sette søkelyset på de mange skolebibliotekene som arbeider systematisk for å realisere Kunnskapsløftets målsettinger. Å støtte elevene i deres informasjonsinnhenting gjennom utvikling av søkestrategier og utøvelse av kildekritikk i den videre bruk av stoffet er viktige elementer i dette.

Endelig setter Aftenpostens debatt- og kronikkredaktør Knut Olav Åmås fokus på hele biblioteksektoren i søndagens avis, 30. september, tittelen Blålys for biblioteket. Han er ikke nådig: Budsjettene for innkjøp av bøker og andre medier er så redusert de siste årene åpningstidene så mye kortere og de fysiske forholdene på biblioteket mange steder så pinlig at det rett og slett er snakk om en sektor i forvitring. Er Norge et sivilisert land, spør han videre mens han venter på statsbudsjettet. Det lurer vi også på.

Mye elendighet? Ja, men ikke bare vel? Utfordringen er å synliggjøre de gode eksemplene. Er det vi som ikke prøver nok, er det bare elendigheten som er interessant?

Hva mener du?