.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

9.3.06

IASL 2006 Annual conference

The International Association of School Librarianship holder sin årlige konferanse i Lisboa 3-7 juli.

Carol Kuhlthaw kommer ! Kommer du?

Temaet er The multiple faces of literacy; reading knowing doing. Les mer om programmet her.

Mandag den 3. juli er viet organisatoriske møter, og tirsdag braker det løs med plenumsforedrag, parallelle møter rundt forskjellige temaer og ekskursjoner til bibliotek fram til avslutningen på lørdag. Jeg teller foredragsholdere fra rundt 30 land fordelt på alle kontinenter. Konferances følger altså opp tidligere IFLA-president Kay Raseroka fra Botswana sin vide definition av ”literacy” og omfatter alt fra grunnleggende ferdigheter til det digitale bibliotek i ulike avskygninger. Informasjonskløfta, nettverksbygging og ”multiliteracies” er andre begreper som går igjen. Eneste norske foredragsholder er Gry Enger: Educating and integrting minorities: the added value of the school.

Du finner alt om medlemskap, registrering osv på nettsidene. Her følger en kortvesjon:

Deltakeravgift hvis du registrer deg og betaler før 2.mai:
IASL medlem Euro $ 340, Ikke-medlem Euro $ 400
Medlemskap koster $ 100 og gjelder for 2 år

Dette dekker alle arrangementene, ”confernce package”, lunsjer, morgen- og ettermiddagste, ekskursjoner og velkomst-mottakelse.
Registrering for en dag er også mulig og koster for utlendinger: Euro $ 85 (maksimum 2 dager)