.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

10.10.05

Skolebiblioteket – morgendagens læringssenter

Det har vært stille på bloggen en stund fordi Niels og jeg har vært opptatt med Biblioteksentralens kurs i informasjonskompetanse og skolebibliotekutvikling for bibliotekarer og lærere i videregående skole. Nye kurs er startet opp i Nordland, Troms og Møre og Romsdal. Kurset for Trøndelagsfylkene fortsetter fra vårsemesteret og avsluttes i november. Hvert kurs består av i alt 5 samlinger.

I Nordland er kurset et samarbeid mellom fylkesbibliotek, fylkeskommune og fylkesmann. Det fullfinansieres på fykesnivå. Her blei det blei stilt krav om at det måtte være med minst en lærer fra skolene, ellers fikk ikke bibliotekaren delta. Det har resultert i at vi fikk så mange deltakere at vi kjører to parallelle kurs!

Også i Møre og Romsdal er kurset et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotek og utdanningssektoren. Her er kurset finansiert fra midlene til kompetanseutvikling under Kunnskapsløftet. Dette er et godt eksempel på at bibliotekarene regnes med blant det pedagogiske personalet, og kan følges opp av andre for å få midler til kompetanseutvikling for bibliotekarer.

Nå er vi spente på om vi får nok deltakere til å starte opp et nytt kurs i Oslo!
Fristen er onsdag 12.10 kl 15.00. Vi mangler stadig deltakere for å komme igang.

Maren Brit & Niels

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ser at dere skriver at kurset i Nordland er et samarbeid mellom fylkesbibliotek, fylkeskommunens utdanningsavdeling og fylkesmannen. Dette er ikke helt korrekt. Kursrekka i Nordland er arrangert og finansiert av fylkeskommunens utdanningsavdeling/opplæringssenterog arrangeres i samarbeid med Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin vgs og BS. De enkelte skoler dekker egne reiseutgifter. Vi inviterte representanter for fylkesbiblioteket og fylkesmannens utdanningsavdeling som observatører på første samling og har jevnlig kontakt.

10/12/05 23:10  

Legg inn en kommentar

<< Home