.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

26.8.05

Literacy for life II

Arnfrid Steinsholt fra Sandefjord videregående skole deltok også på IFLAs prekonferanse om lesing, skolebibliotek og livslang læring ”Literacy for life”. Hun har gitt sine refleksjoner på Vestfold fylkesbiblioteks blogg Vestærn. Les hennes innlegg datert 12.8.05, som utfyller det vi tidligere har skrevet på denne bloggen. Vestærn har for øvrig flere innlegg interessante innlegg fra IFLA av interesse for skolebibliotek.

Blogging er in og bibliotekarer tar denne kommunikasjonsmåten i bruk. Flott!

Hjelp... hvordan kommenterer jeg innlegget?