.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

18.2.09

Hvor er nordiske deltakere på første ONLINE kurs?

Det er første gang man forsøker seg med et ONLINE-kursforløp for skolebibliotekarer på verdensplan! Bak kurset står bl.a. James Henry som p.t. er president for IASL (International forening for skolebibliotekarer)

Kurset går over 9 dager - starter den 20.2 og går til den 1.3.2009 - men da det er et ONLINE - asynkront kurs, kan du delta som du vil.

Hver dag i kursperioden vil du kunne få 2 større innlegg og anledning til å drøfte disse via et debattforum - og via en chatside. Kurset bruker et nytt program Sosius (et LMS som It´s Learning eller Fronter), som du relativ lett kommer lærer deg å kjenne.

Kurset koster 70$/enkeltpersoner - og litt billigere for grupper.
Se mer her: http://www.yourschoollibrary.org/

Du kan nå å melde deg på enda!