.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

9.2.09

Arbeiderpartiets programforslag 2009-2013


Anne Hustad, NBFs leder, har hatt møte med kulturministeren og er optimist når det gjelder hva vi kan vente oss fra den rødgrønne regjeringa når bibliotekmeldinga kommer 27. mars.

Vi er opptatt av skolebibliotek, som jo ikke er kulturministerens ansvar. Et søk i programforslaget (pdf) på skolebibliotek ga 0 treff !

Søk på bibliotek ga 3 treff:
Det første fant vi under overskriften Aktiv alderdom. Her vil partiet ” trekke inn frivillige organisasjoner, biblioteker og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheter til å lære bruk av IKT”

Under Kulturløftet ser vi at partiet vil ”utvikle bibliotekene til kulturelle informasjons-, kunnskaps, - og kultursentre. Bibliotektjenester skal være gratis.”

Under samme overskrift fant vi også at partiet vil ”satse på digitalisering av kulturarven”