.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

6.9.07

Ny blogg og et tankekors


Jeg begynner med den nye bloggen: Ellen Skaadel, skolebibliotekar ved Åkrehamn vidaregåande skole i Rogaland har startet bloggen Nuperellen. Ellen er nylig blitt medlem av SkolebibliotekLøftet styringsgruppe, og er en av deltakerne på Biblioteksentralens Web 2.0 kurs sammen med meg og en rekke andre bibliotekarer fra hele landet. Hun sitter i styringsgruppa for å ivareta de videregående skolenes interesser.

Tankekorset dreier seg om skolebibliotekarene og vårt forhold til å bruke de digitale ressursene til kommunikasjon og faglig utvikling oss i mellom. Mine erfaringer er fra videregående skole hvor det er fungerende nettverk i de fleste fylkene gjennom fagforumene, men lite kommunikasjon på tvers av fylkene. Riktignok savner vi innsats på nasjonalt nivå for skolebibliotekene, men Internetts styrke og gjennomslagskraft er jo nettopp at det gjør det mulig å skape uformelle nettverk for å oppnå noe. Og skolebibliotekarenes ambisjoner er vel å være i forkant av utviklingen ved å bruke de nye hjelpemidlene på våre respektive skoler? Mange skolebibliotekarer har greidd nettopp dette. Hvorfor bruker vi så ikke denne muligheten til å fremme våre egne faglige interesser?

Postlista BibliotekNorge synes å være den kanalen som når de fleste, men terskelen for å bruke den er høy. Biblioteknetts skolebibliotekliste blir ikke mye brukt, og hverken NBF Avdeling skoles nettsider eller SkolebibliotekLøftets nettsider inspirerer til slik kommunikasjon. Disse foraene er vel heller ikke egnet til den typen nettverksbygging vi trenger.

Hva gjør vi for å komme videre? Utfordringen akkurat nå er å komme med felles innspill til Utdanningsdirektoratets arbeid med den kommende programmet for utvikling av skolebibliotekene.