.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

17.9.07

Jaget av Øyeblikkets tyranni?

Thomas Hylland Eriksen ga i 2001 ut boka Øyeblikkets tyranni om hvordan informasjonssamfunnets velsignelser blir til forbannelser fordi vi hele tida er tilgjengelig for påvirkninger utenfra i en grad som gjør konsentrasjon og fordypelse nesten umulig. Akkurat det samme gir Thea Reinertsen uttrykk for på Aftenpostens Si ;D 16.09.07 under overskriften Jaget. Her beskriver hun hvordan hun sitter i senga ved midnatt og ikke har kommet i gang med skolearbeidet enda fordi alle aktivitetene fra nettsurfing til blogging og oppfølging av mobilkontaktene tar all tid. ”Det er viktig å være tilgjengelig hele tiden, men det er en slitsom oppgave”, sier hun og spør om faren er at de prioriterer de tekniske duppedittene framfor egen utdannelse. Interessant at dette hjertesukket kommer fra en som sjøl tilhører nettgenerasjonen og ikke en fra foreldregenerasjonen. Thea er til og med elev ved Noroff Mediegymnas!

Slike tilstander har man tatt konsekvensene av ved Liverpool High School i delstaten New York. Som første skole i USA innførte den for sju år siden bærbare PC’er for alle elevene. Dette angrer skoleledelsen på i dag, og har bestemt seg for å låse datamaskinene inne. ”Vi har bestemt at teknikken skal rette seg etter undervisningen, ikke undervisningen etter teknikken”, sier en talsperson for skoleledelsen til tidsskriftet Der Spiegel. Les mer i Utdanning nr. 14, 2007.

Så, kjære skolebibliotekarer, se framover – vår tid er inne! Oppgaven er å utvikle informasjonskompetente elever i en skole der det ikke er nødvendig å låse inn maskinene for å sikre konsentrerte og lærelystne elever. Østfold fylkeskommune velger i hvert fall en annen vei: I siste nummer av Utdanning, nr 16 2007, leser vi om deres digitale kunnskapsløft. Med gratis utlån av bærbare PC’er og en avansert undervisningsportal satser de på å gi elevene i videregående skole adgang til det digitale skolebiblioteket.