.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

22.5.07

Web 2.0 kurs og blogging

I går var 2. samling på Biblioteksentralens Web 2.0 kurs. Kursrekken består av 10 samlinger og man behøver ikke å delta på alle. Man kan også velge om man vil være tilstede eller være fjernstudent. Denne dagen deltok i alt 29 personer, 8 var til stede personlig, mens de øvrige deltok virtuelt. Dagens tema var blogging. Fram til lunsj hadde vi to innlegg via nettet: Først ute var Torill Elvira Mortensen, Høgskulen i Volda. Hun reflekterte over fenomenet blogging i en moderne medieverden. Flere vil ha hørt henne innlede om blogging tidligere, og hennes egen blogg er vel verd et besøk. Erik Høy fra København kommunes bibliotek hadde fått oppgaven å inspirere kursdeltakerne til å gi seg bloggingen i vold. Hans bibliotekblogg er inspirert av det daglige virke i biblioteket, så vel som leserkommentarer, trykte kilder og - alt mulig annet!

Det tekniske fungerte bra, og både de som var til stede og de som satt rundt i landet deltok med spørsmål og kommentarer. Ettermiddagsøkta blei brukt til praktisk arbeid der noen opprettet egne blogger mens andre evaluerte og kommenterte forskjellige bibliotekblogger.

Lærte Niels og jeg noe av nytte for denne bloggen? Vi er jo ikke helt fornøyd med egen innsats og skuffet over at vi ikke har lyktes bedre i å skap et debattforum der også andre deltar. Kanskje vi må provosere mer for å få til debatt?

Personlig må jeg bli raskere på labben og drive litt mindre selvsensur før jeg skriver. Samtidig var jeg glad for å høre at begge innlederne la vekt på kvalitet både i innhold og framstilling. De la også vekt på bloggen som en skriftlig arena, og på nettiketten knyttet til å opptre i det offentlige rom. Det siste er jo også noe vi skolebibliotekarer skal formidle til våre elever som har mindre hemninger i å utfolde seg på nettet. Kanskje elever og bibliotekarer kan utfordre hverandre her? Vi trenger å bli litt mindre sjølkritiske og elevene trenger kanskje å tenke seg om en gang til før de publiserer sine produkter for hele verden?