.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

24.5.07

Kunnskapsminister med gode nyheter!

Program for skolebibliotekutvikling kommer! Det gledet kunnskapsminister Øystein Djupedahlpå oss med et pressetreff arrangert av Norsk Bibliotekforening og SkolebibliotekLøftet på Vahl skole i Oslo i går. Utdanningsdirektoratet i samarbeid med ABM-utvkling får ansvaret for å utvikle og gjennomføre programmet, som starter opp 1. januar 2008. I sin tale la kunnskapsministeren vekt på skolebiblioteket både som kulturbærer og som læringsarena. Vi kan altså glede oss over at SkolebibliotekLøftets innspill til statsbudsjettet 2008 allerede synes å ha båret frukter.

Møreforsknings Skulebibliotek i Norge; Kartlegging av skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande opplæring, blei presentert av Johan Barstad fra Møreforskning. Anne Hustad, NBFs leder, overrakte IFLA/UNESCOs retningslinjer for skolebibliotek til Kunnskapsministeren. Disse vil bli sendt til alle skolebibliotek.

Mange benyttet også anledningen til å bli kjent med Vahl skoles spennende bibliotek, guidet av de unge og ivrige elevassistentene som hjelper bibliotekar Gry Enger i arbeidet.

Pressekonferansen blir fulgt opp på NBFs nettsider.