.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

7.9.06

Podcast fra Randers bibliotek


Siden juni i år har jeg til og fra jobben i min bil (via en USB-tilgang på min bilradio) lyttet til interessante podcast fra USA og nå også fra Randers bibliotek.

Dette er en ny og spendende "kanal" for å nå ut til nye brukere i biblioteket.
Jeg vil især fremheve disse programmene: fenomenet podcast, om e-bøker, om "lån en bibliotekar" og om en interessant studietur til USA (3 programmer) som særlig interessante for norske lyttere. Den tekniske kvalitet er helt i top og du kan abonnere på disse podcasts f.esk via programmet iTunes og så seinere overføre disse til din MP3-spiller - eller altså din bilradio, hvis denne kan spille av MP3-filer.

Lær mer om hvordan du får tilgang til disse podcasts og også litt om hva en podcast er:
http://www.randersbib.dk/default.asp?page_id=339

Her får du oversikten over de ugentlig podcasts fra Randers Bibliotek:
http://www.randersbib.dk/default.asp?page_id=338

Hvilket norsk bibliotek blir først ute med regelmessige podcasts?