.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

6.9.06

Bibliotekforum nr. 7 - 2006 er på gaten!

Her finner du artikler av Maren BritBaadshaug og Nina Ødegaard fra Samisk videregående skole om skolebibliotek:

Skolebiblioteket utfordrer alle

Nasjonal handlingsplan: Sats på informasjonskompetanse
- denne kan du sende en elektronisk kommentar på!

Nederland: Inspirerende besøk på skolebibliotek

Takk for innsattsen - vi venter på mer om skolebibliotek...