.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

23.8.06

Siste frist for å være med i bokmerkeprosjektet!


Mandag den 23. oktober i år avholdes den internationale skolebiblioteksdag for 8. gang!

Hva med å forberede feiringen av denne dagen i år på din skole?

Den 8. september er det frist for å få påmeldt skolen til et morsomt "bokmerke-prosjekt". Det er gratis å deltake!

Elevene skal utarbeide bokmerker (vær kreative!) og disse skal sendes før den 23.10.06 til en annen skole i verden. Skolen får tilsent en liste over andre deltakende skoler og kan så selv velge, hvem man utveksler bokmerker med!

Du kontakter koordinatoren for den internationale skolebiblioteksdag - Rick Mulholland i Canada via e-post, hvis du er interessert i å få din skole med i prosjektet. Rick vil meget gjerne ha med norske skoler i år!

Han trenger: skolens navn - skolens adresse - skolens språk - elevernes alder - og kontaktinformasjon: navn og e-post på deg!

Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.iasl-slo.org/isld2006-projects.html

Vil du vite mer om den internasjonale skolebiblioteksdag finner du opplysninger her:
http://www.iasl-slo.org/isld.html Her finner du også mange ideer til hvordan andre feirer denne dagen utover verden!

Hvis du finner på nye ideer til feiring av dagen, kan du legge disse inn i den felles idédatabase (på engelsk) her: http://www.iasl-slo.org/isld2006-submit.html

Du kan også påmelde skole til "Email Around the World Project"
Mer om dette her (litt ned på siden): http://www.iasl-slo.org/isld2006-projects.html

Håper mange norske skolebibliotek vil finne på aktiviteter denne dagen i år.
Neste år blir det jo nasjonal skolebiblioteksaksjon i Norge - og DA må jo ALLE vel være med?