.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

21.8.06

Internasjonale guruer til Norge?


Ivrige lesere av bloggen har kanskje ventet på innlegg fra IASLs årlige konferanse i Lisboa i begynnelsen av juli? Det tar tid å fordøye inntrykk fra slike konferanser, men nå planlegger Niels og jeg å følge opp med omtaler av de mest interessante innleggene.

Vi håper også på bidrag fra andre norske deltakere.

Vi begynner med to av guruene på feltet informasjonskompetanse, Carol Kuhlthau og Ross Todd, begge fra School of Communication, Information and Library Studies ved Rutgers University i USA. Kuhlthau er leder av The Center for International Scholarship in School Libraries ved Rutgers og Todd er forskningsleder samme sted.


Carol Kuhlthau er kjent gjennom sitt arbeid med å trekke konstruktivistisk pedagogisk teori inn i den tradisjonelle bibliotekfaglige tilnærmingen til informasjonssøking og bruk av kilder i skolebiblioteksammenheng, presentert i boka Seeking meaning; a process approach to library and information services. 2. utg. 2004. Første utgaven av boka hennes kom i 1993, og har betydd mye også i det norske fagmiljøet. Vi hadde derfor store forventinger til hennes forelesning Information literacy through guided inquiry: Preparing students for the 21st century. Vi blei ikke skuffet!


Ross Todd har en omfattende produksjon av artikler innenfor feltet ”information literacy”, informasjonsteknologi og læring og er en populær foredragsholder i internasjonale fora. Hans tema var From learning to read to Reading to learn.
Vi kommer tilbake med nærmere omtale av begge presentasjonene.Mitt håp er at vi kan få slike kapasiteter som foredragsholdere også til Norge. Å synliggjøre at informasjonskompetanse er en viktig del av å utvikle den digitale kompetansen er en sentral oppgave for skolebibliotekmiljøet akkurat nå. Da trenger vi den faglige tyngden som ligger bak forskningen på dette feltet i det internasjonale miljøet. Kan vi utfordre ITU – Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - på dette området? I tillegg til vårt eget fagmiljø? Et samarbeid her burde være mulig, og av interesse for både bibliotekarer og lærere.

Et utvalg av forelesningene fra konferansen er tilgjengelig på CD og koster $25.00.
The Multiple Faces of Literacy: Reading, Knowing, Doing -- IASL Reports, 2006: Selected Papers from the 35th annual conference of the International Association of School Librarianship. Bestill her.