.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

26.7.06

Google med nytt newsletter for skolebibliotekarer


Google kommer med et nytt tidskrifrift for skolebibliotekarer og lærere.

Du kan på melde deg her:
http://www.google.com/educators/index.html

Du finner også andre interessante tilbud på Google-siden for undervisere:
  • Blogging
  • Boksøk- søk fritekst i mange bøker
    - Søk forsøk f.esk på: "school library" eller "information literacy"
  • Google-earth - se jorden gjennom satelittfotos
  • Google-sketchup - med 3D-modellering
  • Google regneark og writely - dokumenter på nettet
  • Google education newsletter
  • Debatt-forum: http://groups.google.com/group/Google-Teacher-Center