.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

7.6.06

Skolebibliotek-kampanjen endelig vedtatt

Endelig har NBFs styre vedtatt å sette i gang den lenge bebudede Skolebibliotekkampanjen! Saksnotatet og vedtaket kan du lese på Aveling skoles hjemmesider.