.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

30.6.06

IASL konferanse i LisboaMandag 3.7.06 dra Niels og Maren Brit på IASL konferansen i Lisboa for bl.a. å presentere Biblioteksentralens kurs for skolebibliotekarer og lærerer i den videregående skole.
Vi skal ha en POSTER-SESSION og har utarbeidet plakater og et lille hefte med teksten fra plakatene:1. A3-plakater til IASL - Lisboa

2. Hefte til plakatserie - med samme tekster som på plakatene.