.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

9.5.06

Kompleks kompetanse: ITU– konferansen 2006

ITU står for Forsknings- og Kompetansenettverk for IT i utdanning ved Universitetet i Oslo. I disse dager annonseres ITU-konferansen 2006, som foregår 12.-13. oktober på Universitetsbiblioteket i Oslo.

Temaet for årets konferanse er altså Kompleks kompetanse, og du kan lese mer om den på Konferansens hjemmeside. Endelig program med påmeldingsfrist kommer medio mai.

Et par aktuelle smakebiter fra programmet:
Defining Digital Literacy - What do young people need to know about digital media?
Invited speaker David Buckingham
Sammensatte tekster - hvilken kompetanse? Foredrag ved Gunnar Liestøl

ITU burde for øvrig være en spennende samarbeidspartner for skolebiblioteksektoren om utviklingen av informasjonskompetanse. Det kommer vi tilbake til. Foreløpig kan du lese mer om ITU her.