.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

3.4.09

SV satser på skolebibliotek - endelig!

Det så ikke ut til at SV ville følge opp sin egen kunnskapsminister i å satse på skolebibliotekene i arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode. Se vår vurdering av tidligere utkast 19. januar og 16. mars, begge uten et ord om skolebibliotek. Vi øynet likevel et visst håp fordi det forelå to innsendte forslag om skolebibliotek til det siste utkastet. Og vi blei altså ikke skuffet!

Landsmøtet var seg sitt ansvar bevisst, og på s. 42 i programmet under overskriften På vei mot en nye skoledag med et helhetlig kunnskaspssyn står det nå: "Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena og en kulturell arena. SV mener at skolebibliotekene må utvikles som senter for læring. Kvalitativt gode skolebibliotek er et viktig verktøy for å skape leselyst, kreativitet, forståelse av tekst og kritisk tenkning blant barn og unge. SV vil styrke skolebibliotekutviklingen som den rødgrønne regjeringen har igangsatt."

Følg med i thrilleren om skolebibliotek, partienes landsmøter og deres arbeidsprogram over påske. Dette viser at partidemokratiet kan fungere, men det er møysommelig arbeid som ligger bak hvis man ønsker endringer.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

jeg jobber som lærer i på en barneskole. Hvor stor avstand kan det være mellom skolen og folkebiblioteket, før det må opprettes et eget skolebibliotek?

Veldig takknemlig for svar!

vennlig hilsen Britt

11/12/09 22:08  
Blogger Niels Damgaard said...

Det er vel ikke noe egentlig krav om antall meter, men hvis et folkebibliotek skal kunne betjene en skole som skolebibliotek MÅ der være åpningstid for skolens elever og lærere mellom 8 og 14 med betjening for elevene så mye som mulig.
Ligger folkebiblioteket mer en 100-200 m fra skolen kan jeg vanskelig se at dette kan bli en fullgodt skolebibliotek.

Niels Damgaard
BS

14/12/09 08:58  

Legg inn en kommentar

<< Home