.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

15.4.09

Høyre, Frp, Krf og partiprogrammene

De siste partiene vi ser på i vår gjennomgang av partienes forslag til Stortingsvalgprogram er Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Ingen av dem nevner skolebibliotek, men alle har noen generelle formuleringer om bibliotek.


Bare SV og Senterpartiet har hatt sine landsmøter så langt. Arbeiderpartiet har sitt landsmøte til helga, og så følger de andre på rekke og rad. Er det noe håp om at ildsjeler og strateger skal se mulighetene her og få til endringer i siste øyeblikk i noen av partiene? Det er faktisk mulig, og det er viktig! Lenker til alle partiprogrammene og datoene for landsmøtene ligger her.


Innlegg om de øvrige partienes programmer er postet 19.1, 26.1, 9.2, 22,2, 16.3 og 3,4.