.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

8.4.09

Breivang i vinden

Bibliotek mot frafall er overskriften på en artikkel i siste nummer av Utdanning, Utdanningsforbundets organ (nr. 8, 2209) . Det er ikke ofte det handler om skolebibliotek i bladet, men så er det da også årets bibliotek 2008 det gjelder. Fokus settes på at Breivang videregående skole satser aktivt på biblioteket som ”et sted å være” i arbeidet med å forebygge frafall. Denne spesielle satsingen er blitt mulig gjennom prosjektmidler til en stilling som bibliotekar/sosionom i tillegg til den faste bibliotekaren. Både lærere og bibliotekarer understreker at biblioteket i høyeste grad også er et sted å lære. ”Denne omorganiseringen har økt vekten på skolebiblioteket som læringsarena, og ikke bare som et sted å låne bøker”, sier rektor Eva Sparmann til Utdanning.

Fagområdet Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø bruker skolen som en av sine caser i kurset Dok-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse. Les mer her.

Et Google-søk på Breivang og ”årets bibliotek” ga 378 treff, så kåringen har gitt ringvirkninger. Også Wikipedia har fått med seg at Breivang blei årets bibliotek 2008!