.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

16.3.09

SV på bedre tanker?

19. januar pekte vi på at SVs arbeidsprogram for kommende Stortingsperiode ikke i det hele tatt nevnte skolebibliotek. Vi kastet oss ivrig over landsstyrets nye forslag til arbeidsprogram etter første høringsrunde, men nei – ingen forbedring å spore!

Nå ser vi til vår glede at det er kommet inn to forslag om skolebibliotek; ett fra Nittedal SV og ett fra stortingsrepresentantene Lena Jensen og May Hansen og Åsa Elvik fra SVs utdanningspolitiske utvalg. Damer i sentrale posisjoner og det lover jo bra! Både Arbeidsprogrammet og innkomne endringsforslag finner du her: Forslagene om skolebibliotek har nr. 0324 og 0325. Du kan også søke i teksten på skolebibliotek!

Nå gjenstår det bare å se hva SVs landsmøte gjør 19.-22. mars. Følg med!

Om andre partiers program og skolebibliotek, se bloggen 26.01 Venstre, 9.02 Arbeiderpartiet, 18.02 Senterpartiet. De andre partiene kommer - ingen slipper unna vårt falkeblikk!