.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

25.2.09

Store Norske Leksikon på nett for alle

Pressemelding 24.2.2009

Norges nye kunnskapskilde på nett

Bil medlem du også

I dag lanseres Norges største leksikon, Store norske leksikon, som gratis tjeneste på Internett. Nettstedet har fått navnet snl.no og gir gratis tilgang til 300.000 kvalitetssikrede artikler. I tillegg introduseres en åpen plattform for alle som ønsker å bidra med kunnskap.

- Internett har gitt leksikon ny mening. Med millioner av kilder å velge mellom tilbyr snl.no en trygg havn for alle som er på jakt etter fakta de kan stole på, og åpner for dem som innehar kunnskap som kan gjøre Store norske leksikon enda bedre, sier Petter Henriksen, leksikonets hovedredaktør.

Mer her - og gratis påmelding:

http://www.snl.no/