.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

27.9.06

Rapport fra Kentucky


Konferanser kan være gode plasser til å samle nye krefter, møte nye kolleger, og lære nye ideer. Jeg er for tiden på Kentucky Library Association/Kentucky School Media Association Fall Conference i Louisville September 2006. Som deltaker i prekonferansen i blogging får jeg være med på å lage konferansens blogg. Bloggen kan leses på http://kla2006.blogspot.com/

Samtidig har jeg begynt på en ny blogg some er ment som et tilbud til "middle school" lærere og skolebibliotekarer (tilsvarende ungdomsskolen). Foreløpig vil en finne kommentarer og innslag fra KLA/KSMA konferansen også der. Bloggen heter Middle School Media og er å finne på http://jkoren27.edublogs.org/

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Spennende med nyheter fra "over there". Og inspirerende å se hva blogging kan brukes til. Sjøl har jeg ligget i dvale i forhold til vår egen blogg - desto bedre med denne overraskelsen. Skal sette meg mer inn i innholdet etter hvert. Har vært opptatt med å oversette Unesco/IFLAs School Library guidelines til norsk. De kom i 2002, så det er ikke noe for tidlig.

17/10/06 17:05  

Legg inn en kommentar

<< Home