.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

7.9.06

Prosjektarbeid - hvor finner jeg hjelp?

Å igangsette et godt prosjekt er ikke alltid helt lett og som skolebibliotekar er man alltid på evig jakt etter gode eksempler som kan introdusere prosjektarbeidet som metaode for både lærere og elever

Her på det danske nettsted EMU (som svarer til www.skolenettet.no) finner du en interessant model hvor prosjektarbeid med IKT-støtte er i fokus. Bruk dine mulighet på denne blogg for å legge inn dine kommentarer om du finner dette nyttigt i din rådgivning av lærere!

http://www.emu.dk/gym/projektarbejde/medit/forord.html