.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

18.9.06

Digital kompetanse i VGS - konferanse

Kunnskapsdepartementet, Fylkeskommunalt IT-forum og KS
avholder en konferanse "Digital kompetanse i videregående opplæring"
på Rica Hell Hotell, Stjørdal - tæt ved Værnes flyplass - den 17.10.06

Noen av problemstillingene konferansen tar opp vil være:

  • Hva betyr regjeringens satsing på IKT for fylkeskommunene og hva omfattes av gratis læremidler?
  • Hva er de økonomiske konsekvensene av nasjonale føringer?
  • Hvilke virkemidler finnes for å realisere Kunnskapsløftet på IKT-området?
  • Hva er elevenes krav til den digitale skolehverdagen?
  • Hvilke muligheter har fylkeskommunene for å realisere målsettingen om digital kompetanse?

Målgruppe:Konferansen passer for fylkespolitikere, fylkesrådmenn, fylkesutdanningssjefer, IKT-ansvarlige, rektorer/lærere/bibliotekarer i videregående skole.

Les mer her

Program i PDF her:
http://www.ks.no/upload/86266/Program.pdf

Fristen for påmelding 21.9 - pris: 980 (deltakeravgift) + 535 (bespisning på dagen)

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Spennende konferanse - men hvor er skolebiblioteket som redskap og informasjonskompetansen som en nødvendig del av den digitale kompetanse? Jeg utfordrer fagforane for skolebibliotekarer i andre fylkene til å samarbeid med fylkenes opplæringsavdeling for å få til lignende konferanser der dette inngår som ett av temaene på konferansen. Kommer bibliotekarene i de videregående skolene i Trøndelag til å delta i debatten og stille viktige spørsmål?

19/9/06 11:42  

Legg inn en kommentar

<< Home